Mitroi Florin - 0722.541.169

Mitroi Marian - 0722.546.203

Str. Zboina Neagra, Nr. 8-10

Bl. 91-95, Sc. 3, Etaj 2, Interfon 18

 • Intocmirea si afisarea listelor lunare de plata conform legislatiei in vigoare . (Legea nr. 196/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si Normele Metodologice de aplicare ale acesteia ; OMEF 1969 / 2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial. )
 • Calcularea penalitatilor conform sistemului de penalizari aprobat in Adunarea Generala si conform legislatiei in vigoare.
 • Prezentarea și alegerea ofertelelor furnizorilor de bunuri si servicii in vederea selectarii ofertei care  satisface cerintele de preț, durata de execuție si calitate impreună cu comitetul executiv al asociației de proprietari (în cazul lucrărilor cu valoare ridicată ) .
 • Inspectarea periodică a proprietății comune a imobilului, în vederea constatării și remedierii defecțiunilor apărute la instalațiile de folosință comună.

 • Inspectarea proprietatii individuale, doar cu acordul proprietarului, în vederea constatarii și remedierii defecțiunilor apărute la instalatiile de folosință comună.

 • Înștiințarea comitetului executiv si luarea măsurilor necesare pentru efectuarea la timp și eficient a lucrărilor de întreținere si repații .

 • Procurarea materialelor necesare întreținerii și reparațiilor curente ale elementelor proprietății comune .

 • Supravegherea lucrărilor de reparații și participarea la recepția acestora .

 • Verificarea periodică a indexului contoarelor de apartament, cu o înștiințare in prealabil, în cazul în care se constată diferențe semnificative între valorile declarate de proprietari și valoarea indecsului contorului general .

 • Controlul îndeplinirii obligațiilor contractuale ale personalului angajat de asociația de proprietari pentru curățenie, încărcarea și evacuarea gunoiului menajer și alte activitați, și in caz de încalcare a acestora, sesizarea comitetului executiv.

gallery/plumber-1664062_640
gallery/12049293_920368038041647_5524571714405360117_n
 • Incasarea cotelor de contributie si efectuarea platilor catre furnizori prin casierul / delegatul imputernicit.
 • Plata impozitului si a contributiilor datorate de asociatia de proprietari pentru salariile personalului angajat.
 • Intocmirea ordinelor de plata.
 • Posibilitatea de plata online cu cardul prin intermediul interfetei online. (la cerere)
gallery/accountant-2025760_640
 • Organizarea contabilitatii in partida simple cu ajutorul mijloacelor informatice . (BlocmanagerNet)
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale necesare la Administratia Financiara de care apartine beneficiarul prin intermediul semnaturii digitale.
 • Intocmirea si depunerea semestriala a situatiilor elementelor de activ si pasiv ale asociatiei la primaria de sector.
 • Intocmirea statelor de plata ale salariatilor.
 • Intocmirea raportarilor trimestriale.
 • Intocmirea si prezentarea anuala, in Adunarea Genereala a asociatiei de proprietari, a raportului privind administrarea condominiului pentru anul precedent.
 • Gestionarea bunurilor materiale si a fondurilor banesti
 • Sesizarea comitetului executiv in vederea somarii restantierilor si aplicarea procedurii de recuperare a restantelor cu penalizarile aferente.
 • Actualizarea, daca este cazul si cu avizul comitetului executiv, a fondului de rulment.
 • Afisarea in avizierul electronic a tuturor documentelor contabile lunare.
 • Transmiterea lunar de note de consum individuale si formulare de citire a apometrelor catre fiecare proprietar pe suport de hartie.
 • Informari lunare prin e-mail si SMS referitoare la cotele de intretinere.

Servicii 

Firma de administrare imobile, SC STAS PROP SRL, va pune la dispozitie urmatoarele servicii de administrare a blocului dumneavoastra :

1. Administrare Financiar - Contabila

2. Administrare tehnica

3. activitate de casierie